E-health in de ggz: Inspectie positief, beveiliging kan beter

Gudule Custers
27 keer bekeken 0 reacties

Corona gaf de inzet van e-health een enorme boost, en nu concludeert ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een vandaag verschenen rapport dat de inzet van e-health blijvend meerwaarde biedt voor de dagelijkse ggz-praktijk.

Corona gaf de inzet van e-health een enorme boost, en nu concludeert ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een vandaag verschenen rapport dat de inzet van e-health blijvend meerwaarde biedt voor de dagelijkse ggz-praktijk. De inspectie is positief over de toegenomen eigen regie die cliĆ«nten op hun eigen behandeling krijgen, verbeterd (digitaal) overleg met familie en de betere uitwisseling van gegevens. Tevens constateert de IGJ dat consulten via videoverbinding face-to-face-contact niet kunnen vervangen, maar wel mogelijkheden bieden om als het nodig is en gewenst ook digitaal te behandelen. 

Er is echter ook nog werk te doen: de beveiliging van gegevens voldoet nog niet bij alle zorgaanbieders aan het wettelijke niveau. Daarom heeft de Nederlandse ggz hard gewerkt aan betere beveiliging via Z-cert, een partij die helpt om beveiliging te verbeteren en gegevens te beschermen. Inmiddels zijn bijna alle leden van de Nederlandse ggz op aangesloten bij Z-cert. Daarmee krijgt de beveiliging van data een stevige impuls. Ook in de toekomst zal de Nederlandse ggz hier aandacht voor blijven houden en haar leden daarbij ondersteunen.

We onderschrijven ook dat beleid rondom e-health concreter moet worden geformuleerd en er moet worden gewerkt aan expertise en onderlinge uitwisseling van kennis. Daarbij tekenen we wel aan dat het investeren in e-health alleen kan als er ruimte is voor innovatie in de contractering. Het budget voor innovatie is op dit moment structureel beneden peil. Zeker gezien de relatief hoge investeringskosten bij ICT is dit een probleem. We roepen het kabinet daarom op bestaande subsidieregelingen om e-health te stimuleren in stand te houden en in de financiering rekening te houden met opleidingskosten van zorgprofessionals. 

Cookie-instellingen