Beslisboom tijdelijke financiering coördinatiefunctie van de levensloopaanpak

Anne-Berit Harmsen 20-02-2024

Onder coördinatiefunctie wordt verstaan de patiëntgebonden coördinatie die in het kader van de Ketenveldnorm door de levensloopaanbieder wordt uitgevoerd. De beslisboom is bedoeld om te bepalen bij welke financier de dagvergoeding voor deze coördinatie gedeclareerd kan worden.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen